Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

mixanorganosiΣτο κέντρο των δραστηριοτήτων μας είναι η μηχανογράφηση επιχειρήσεων και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων οργάνωσης λογιστηρίου.

Η ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης αφορά όλες τις επιχειρήσεις λιανικού ή χοντρικού εμπορίου. καθώς και τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες που αναζητούν λύσεις που αφορούν την οργάνωση και μελλοντική ανάπτυξη τους.

Κύριος στόχος μας αποτελεί η καθολική εξυπηρέτηση των πελατών μας, ιδιαίτερα μετά την πώληση με παροχή εξειδικευμένων λύσεων και πλήρη τεχνική κάλυψη στο χώρο τους.

Η γνώση του χώρου, η μεγάλη πείρα που έχουμε πλέον στο αντικείμενο, σε συνδυασμό με τα αυστηρά κριτήρια επιλογής εξοπλισμού, μας εξασφαλίζουν ως τους πλέον αξιόπιστους παροχείς υπηρεσιών πληροφορικής.

Με γνώμονα τις μοναδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των πελατών, αλλά και της ευρύτερης αγοράς και λειτουργώντας με αξιοπιστία και συνέπεια παρέχουμε ευέλικτες προτάσεις για την κάλυψη των όποιων αναγκών τόσο σε θέματα οργάνωσης μηχανογράφησης, εμπορικών εφαρμογών επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, όσο και σε θέματα εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.