Εγκατάσταση Δικτύων

networksΓια την επιτυχή αξιοποίηση του εξοπλισμού μηχανογράφησης αλλά και τη συνεργασία μεταξύ ομάδων χρηστών που βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή απομακρυσμένα, απαιτείται μια αξιόπιστη και ασφαλής δικτυακή υποδομή.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας προσφέρει:

• Εγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
• Εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Εγκατάσταση και λειτουργία Intranets, Extranets, VPNs.
• Μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία Data centers.
• Υπηρεσίες ασφάλειας δικτύων Η/Υ.
• Συντήρηση δικτύων